6972291565 ΚΑΡΙΤΣΑ, Πιερίας
hero image

 

 
Παπαστεργίου Ε. Ιωάννης
Ισοπεδώσεις Χωραφιών με Laser | Καρίτσα Πιερία
 

Οι χωματουργικές και γεωργικές εργασίες βαρέως τύπου, όπως οι ισοπεδώσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της ορθής προετοιμασίας του εδάφους για καλλιέργεια ή άλλου είδους εκμετάλλευση. Ο Ιωάννης Παπαστεργίου βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας με σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό που μπορούν να επιτύχουν την τέλεια ισοπέδωση οποιασδήποτε έκτασης.

Η ισοπέδωση πραγματοποιείται μέσω συστήματος Laser. Από την καμπίνα του ελκυστήρα ο χειριστής ρυθμίζει τις βασικές λειτουργίες και το σύστημα Laser μέσω πομπού στέλνει τις οδηγίες στον δέκτη που είναι τοποθετημένος στο χωράφι. Το σύστημα Laser αναλαμβάνει τον έλεγχο των λειτουργιών του ελκυστήρα και εκτελεί αυτόματα τις εντολές που έδωσε ο χειριστής. Σε σημεία μεγάλης ανομοιομορφίας του εδάφους πιθανώς να απαιτούνται κάποιοι ειδικοί χειρισμοί στο μηχάνημα.

Η διαδικασία της ορθής ισοπέδωσης αυξάνει την απόδοση των χωραφιών, καθώς τα επιμέρους στοιχεία της καλλιέργειας κατανέμονται στο έδαφος με καλύτερο τρόπο.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.